منوی اصلی
صفحه‌ی اصلی
سامانه‌ی رسا
انجمن‌ها
انجمن علمی کامپیوتر
انجمن علمی فلسفه
انجمن علمی برق
وب‌نوشت‌ها
وب‌نوشت رباتیک
وب‌نوشت روابط عمومی
وب‌نوشت کتابخانه
وب‌نوشت مهربانی
ردیف عنوان Title نشانی ایمیل
1گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذاییDepartment of Food Science and Technologyfst [AT] iaus.ac.ir
2گروه آموزشی مهندسی برقDepartment of Electrical Engineeringee [AT] iaus.ac.ir
3گروه آموزشی مهندسی کامپیوترDepartment of Computer Sciencecs [AT] iaus.ac.ir
4گروه آموزشی مهندسی کشاورزیDepartment of Agriculture Engineeringabe [AT] iaus.ac.ir
5گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیDepartment of Persian Literaturepl [AT] iaus.ac.ir
6گروه آموزشی معارف اسلامیDepartment of Islamic Studiesis [AT] iaus.ac.ir
7گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامیDepartment of Islamic Theologytlg [AT] iaus.ac.ir
8گروه آموزشی علوم پایهDepartment of Basic Sciencesbs [AT] iaus.ac.ir
9گروه آموزشی علوم پزشکیDepartment of Medical Sciencesms [AT] iaus.ac.ir
10گروه آموزشی حسابداریDepartment of Accountingacc [AT] iaus.ac.ir
11گروه آموزشی علوم تربیتیDepartment of Educationedu [AT] iaus.ac.ir
12گروه آموزشی دامپزشکیDepartment of Veterinary Medicinevm [AT] iaus.ac.ir
13گروه آموزشی هنرDepartment of Artart [AT] iaus.ac.ir
14گروه آموزشی زبان انگلیسیDepartment of English Literatureel [AT] iaus.ac.ir